பக்தர்களின்றி வேளாங்கண்ணி பேராலய ஆண்டு பெருவிழா கொடியேற்றம்…!!

வேளாங்கண்ணி பேராலய ஆண்டு பெருவிழா கொடியேற்ற நிகழ்வு முதல்முறையாக பக்தர்கள் இன்றி நடைபெற்றது. கீழ்த்திசை நாடுகளின் புனித லூர்து நகரம் என்று…