3வது நாளாக நீடிக்கும் குடிநீர் உற்பத்தியாளர்கள் போராட்டம் …. குடிநீர் தட்டுப்பாடு அபாயம்!

குடிநீர் உற்பத்தியாளர்கள் வேலைநிறுத்த போராட்டம் 3வது நாளாக நீடிக்கும் நிலையில் குடிநீர் தட்டுப்பாடு அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளது. நிலத்தடி நீரை பாதுகாக்க தமிழக…