சைக்கோக்களை உருவாக்கும் வீடியோ கேம்ஸ் … நம்ப முடியாத உண்மை..!!

சிறுவர்கள் முதல் இளைஞர்கள் வரை வீடியோ கேம் தான் விளையாடுகிறார்கள் அதிகமாக அது அவர்களை எந்த அளவிற்கு பாதிக்கிறது. அவர்களை எப்படி…