வீட்டின் பூஜை அறையில் செய்யவேண்டிய முறை மற்றும் அதன் சிறப்பு..!!

நம் வீட்டில் பூஜை அறையில் சில முறைகளை தெளிவாக செய்யவேண்டும். அவரை முறைகள் மற்றும் அதன் சிறப்புகள்..! அமாவாசை, பவுர்ணமி மாதப்பிறப்பு…