ஆகஸ்டில் மக்கள் பயன்பாட்டிற்கு வரும் தடுப்பூசி…. உலக நாடுகளை திரும்பிப் பார்க்க வைத்த ரஷ்யா…!!

ஆகஸ்ட் மாதத்தில் ரஷ்யாவின் தடுப்பூசி மக்கள் பயன்பாட்டிற்கு வந்து சேரும் என்ற தகவல் உலக அளவில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி வருகிறது.…