சொல்லிக்கொடுத்த ஜோ….! ”தூக்கிக்கொடுத்த ஆசிரியர்” செமயானா வரவேற்பு ..!!

ஜோதிகாவின் கருத்தை ஏற்ற ஆசிரியை ஒருவர் திருப்பதி கோவிலுக்கு சேர்த்து வைத்த ரூபாய் 40 ஆயிரத்தை ஏழை குழந்தைகளுக்கு வழங்கியுள்ளார் தமிழ்…