விமான சேவை ரத்து… ஏர் இந்தியா நிறுவனம் அதிரடி அறிவிப்பு…!!

ஐந்து ஐரோப்பிய நகரங்களுக்கான விமான சேவைகளை ஏர் இந்தியா நிறுவனம் நிறுத்த முடிவு செய்துள்ளது. ஏர் இந்தியா விமானங்களில் பயணிகள் எண்ணிக்கையானது…