“மேட்டூர் பூங்காவில் திரண்ட ஏராளமான சுற்றுலா பயணிகள்”….. அதிகளவு வசூலான நுழைவு கட்டணம்…!!!!!

மேட்டூர் பூங்காவில் நேற்று அதிக அளவு சுற்றுலா பயணிகள் திரண்டதால் அதிக நுழைவு கட்டணம் வசூலானது. சேலம் மாவட்டத்தில் உள்ள மேட்டூர்…