ரூ. 3,300 வேண்டுமா…? தபால் நிலையத்தில் மாதாந்திர வருமான திட்டம்… ஜாயின் பண்ணி பாருங்க…!!

தபால் நிலைய மாதாந்திர வருமானத் திட்டத்தின் கீழ் ஒவ்வொரு மாதமும் நிலையான ஒரு தொகையை பென்சனாக வாங்குவது எப்படி என்று பார்க்கலாம்.…