60வது ஆண்டு விழாவில்…. வீரர்களுக்கு பதக்கங்ககள் வழங்கல்…. மத்திய உள்துறை இணை அமைச்சர் பங்கேற்பு….!!

சீன படையினரை எதிர்த்து சிறப்பாக செயல்பட்ட இந்தோ- திபெத்திய எல்லை வீரர்களுக்கு பதக்கங்கள் வழங்கப்பட்டன. இந்தோ- திபெத்திய எல்லையில் காவல் படையினர்…