விவசாயிகளுக்கு ஷாக் நியூஸ்…. கோடிக்கணக்கில் பணம் பாக்கி…. வெளியான அதிர்ச்சி தகவல்….!!!!

பிரதான் மந்திரி கிசான் சம்மான் நிதி எனப்படும் பிரதமர் விவசாய நிதி உதவி திட்டத்தின் கீழ் இந்தியாவில் உள்ள நலிவடைந்த விவசாயிகளுக்கு,…