பக்ரீத் கொண்டாட்டம் – கொரோனா நீங்க இஸ்லாமியர்கள் பிரார்த்தனை

தமிழகத்திலும் பக்ரீத் பண்டிகை சிறப்பாக கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது. இஸ்லாமியர்கள் தங்கள் இல்லங்களில் சமூக இடைவெளியுடன் தொழுகைகளை நடத்தினர். திருச்சியில் இஸ்லாமியர்கள் தங்களது…