குழந்தைகளை அடிக்கடி திட்டும் பெற்றோர்களின் கவனத்திற்கு சில உண்மைகள்..!!

குழந்தைகளை, குழந்தைகளாக வளர விடுங்கள். நீங்கள் தொடர்ந்து உங்கள் குழந்தையை திட்டிக்கொண்டே இருந்தால், என்னென்ன பாதிப்புகள் என்பது என்று தெரிந்தால், உங்கள்…