சிறையில் ஆர்யன் கான் இந்த உணவை தான் சாப்பிடுகிறாரா?… வெளியான ஷாக்கிங் தகவல்…!!!

கைது செய்யப்பட்ட ஆர்யன் கான் சிறையில் கொடுக்கும் உணவை சாப்பிடாமல் இருப்பதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. தடைசெய்யப்பட்ட போதைப் பொருட்களை பயன்படுத்தியதற்காக பிரபல…