அடுத்த 50 ஆண்டுகளில்…. ஓசோன் ஓட்டை மூடப்படும்…. விஞ்ஞானிகள் வெளியிட்ட புதிய தகவல்….!!!!

அடுத்த 50 வருடங்களில் ஓசோனில் ஏற்பட்டுள்ள ஓட்டை மூடப்படும் என அமெரிக்காவில் உள்ள தேசிய கடல் மற்றும் வளிமண்டல நிர்வாகம் கணித்துள்ளது.வானிலை…