யாருப்பா நீ…? கொசுக்களுக்கே BLOOD DONATE-ஆ… வாலிபரின் வினோத செயல்…. வைரலாகும் ஷாக் வீடியோ…!!!

ஆஸ்திரேலியா நாட்டில் பெரன் ரோஸ் என்பவர் வசித்து வருகிறார். இவர் ஒரு உயிரியலாளர். இவர் கொசுக்கள் குறித்து ஆராய்ச்சிகளை மேற்கொண்டு வருகிறார். இதற்காக தன்னுடைய ஆய்வகத்தில் கொசுக்களை உற்பத்தி செய்து வளர்க்கிறார். இவர் வினோதமாக கொசுக்களுக்கு உணவளிப்பதற்காக தன் கையை நீட்டி…

Read more

Other Story