ஒரே சமயத்தில் இரண்டு பேருடன் வாழ்ந்த பெண்.. கர்பமடைந்ததால் ஏற்பட்ட பிரச்சனை..!!

பிரிட்டிஷ் கொலம்பியாவில் திருமணமான பெண் இணையத்தளத்தில் மற்றொரு நபருடன் நெருங்கி பழகியதால் பல பிரச்சனைகள் நேர்ந்துள்ளது.  பிரிட்டிஷ் கொலம்பியாவில் பெண் ஒருவர்…