பள்ளி மாணவர்களின் தகவல்களை பதிவு செய்யும் EMIS இணையதளம் திடீரென முடங்கியது. தமிழக மாணவர்களுக்கான மாற்றுச் சான்றிதழ் பெறுவது, இட மாறுதலுக்கு விண்ணப்பிப்பது உள்ளிட்ட சேவைகளை EMIS இணையதளம் வழங்கி வருகிறது. பொதுத் தேர்வு முடிவுகள் வெளியாகியிருக்கும் சூழலில் அதிக மாணவர்கள் இணையத்தை பயன்படுத்தியதால் முடங்கியிருக்கலாம் என்று தெரிகிறது. இதனால், பள்ளி மாணவர்களின் பணிகள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளன.