ஐயோ கடவுளே….! கப்பல் உங்களை இடித்தால் என்னவாகும் தெரியுமா….? கேட்கும் போதே பயங்கரமா இருக்கு….!!

கடலில் நீங்கள் மிதந்து கொண்டிருக்கும் போது ஒரு பெரிய கப்பல் உங்களை மோதினால் என்ன ஆகும் தெரியுமா….? ஒரு கப்பலினுடைய வேகத்தை…