கல்வித்துறையில் அரசு பணி….. 97 பணியிடம் அறிவிப்பு….. !!

தொடக்கக் கல்வித்துறையில் பணிபுரிய 97 வட்டாரக் கல்வி அலுவலர் பணியிடங்களுக்கு ஜனவரி 9ஆம் தேதி வரை விண்ணப்பிக்கலாம் என ஆசிரியர் தேர்வு…

பி.எட்., பட்டதாரிகளா..? அரசுப்பணிக்கு அழைப்பு.. ஆசிரியர் தேர்வு வாரியம் அறிவிப்பு ..!!

தொடக்கக் கல்வித்துறையில் பணிபுரிய 97 வட்டார கல்வி அலுவலர் பணியிடங்களுக்கு விண்ணப்பிக்கலாம் என ஆசிரியர் தேர்வு வாரியம் அறிவித்துள்ளது. தொடக்கக் கல்வித்…

ஆசிரியர் தகுதி தேர்வு-மதிப்பெண் 22_ஆம் வெளியீடு…!!

ஆசிரியர் தேர்வின் மதிப்பெண் விவரம் வருகின்ற 22_ஆம் தேதி வெளியாகுமென்று ஆசிரியர் தேர்வு வாரியம் அறிவித்துள்ளது. கடந்த ஜூன் 8_ஆம் தேதி ஆசிரியர்…

ஆசிரியர் தகுதி தேர்வு – முடிவு வெளியீடு…!!

 தமிழகத்தில் ஆசிரியர் தகுதித் தேர்வின் முதல் தாள் முடிவுகள் வெளியிடப்பட்டுள்ளது. கடந்த ஜூன் 8_ஆம் தேதி ஆசிரியர் தகுதி தேர்வின் முதல் தாளும்…