“37 ஆண்டுகளுக்கு முன்”…. கடத்தப்பட்ட நடராஜர் சிலை ஆஸ்திரேலியாவில் மீட்பு…. நாளை மறுநாள் சென்னை கொண்டு வரப்படும்..!!

 நெல்லை கல்லிடைக்குறிச்சி  குலசேகரமுடையார் கோவில் நடராஜர் சிலை ஆஸ்திரேலியாவில் மீட்கப்பட்டுள்ளது. 37 ஆண்டுகளுக்கு முன் நெல்லை கல்லிடைக்குறிச்சி  குலசேகரமுடையார் கோவில் நடராஜர் சிலை திருட்டப்பட்டு…