கீழடியில் 5 வது கட்ட அகழ்வாராய்ச்சி …மேலும் ஒரு பழங்கால இரட்டை சுவர்!!..

கீழடியில் 5 வது கட்ட  அகழ்வாராய்ச்சியில்  மேலும் ஒரு பழங்கால  இரட்டை  சுவர் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது. சிவகங்கை மாவட்டம் கீழடியில் நடைபெற்றுவரும்  அகழ்வாராய்வில்…