தங்கம் கிடுகிடு உயர்வு ”பவுனுக்கு 192 அதிகரிப்பு” பொதுமக்கள் கவலை …!!

இன்று தங்கம் விலை பவுனுக்கு ரூ 192 உயர்ந்துள்ளதால் வாடிக்கையாளர்கள்  கவலை அடைந்துள்ளனர் . தங்கமானது  பொருளாதாரத்தில் முக்கிய பங்கை வகுக்கின்றது. குறிப்பாக பெண்கள் , ஆண்கள் என

Read more

“தங்கம் விலை அதிரடி சரிவு” பவுனுக்கு 104 குறைவு…. வாடிக்கையாளர்கள் மகிழ்ச்சி..!!

இன்று தங்கம் விலை பவுனுக்கு ரூ 104 குறைந்துள்ளதால்  வாடிக்கையாளர்கள்  மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர்  தங்கமானது  பொருளாதாரத்தில் முக்கிய பங்கை வகுக்கின்றது. குறிப்பாக பெண்கள் , ஆண்கள் என தங்கத்தின் மீதுள்ள

Read more

“தங்கம் விலை அதிரடி சரிவு” பவுனுக்கு 232 குறைவு…. வாடிக்கையாளர்கள் மகிழ்ச்சி..!!

இன்று தங்கம் விலை பவுனுக்கு ரூ 232 குறைந்துள்ளதால்  வாடிக்கையாளர்கள்  மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர்  தங்கமானது  பொருளாதாரத்தில் முக்கிய பங்கை வகுக்கின்றது. குறிப்பாக பெண்கள் , ஆண்கள் என தங்கத்தின் மீதுள்ள

Read more

தங்கம் கிடுகிடு உயர்வு “பவுனுக்கு ரூ 464 அதிகரிப்பு” பொதுமக்கள் அதிர்ச்சி…!!

தங்கம் விலை பவுனுக்கு ஒரே நாளில் ரூ 464 உயர்ந்துள்ளதால் பொதுமக்கள் கவலையடைந்துள்ளனர். தங்கமானது  பொருளாதாரத்தில் முக்கிய பங்கை வகுக்கின்றது. குறிப்பாக பெண்கள் , ஆண்கள் என தங்கத்தின் மீதுள்ள

Read more

“தங்கம் விலை கிடு கிடு சரிவு” பவுனுக்கு 136 குறைவு… வாடிக்கையாளர்கள் மகிழ்ச்சி..!!

தங்கம் விலை 136 குறைந்துள்ளதால் வாடிக்கையாளர்கள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர். சென்னையில் இன்று 22 கேரட் 1 கிராம் ஆபரணத் தங்கம் ஒரு பவுனுக்கு 136 குறைந்துள்ளது.  22 கேரட் ஆபரண தங்கம் ஒரு பவுனுக்கு

Read more

தங்கம் கிடு கிடு உயர்வு “ஒரு நாளில் ரூ 503 அதிகரிப்பு” பொதுமக்கள் கவலை …!!

தங்கம் விலை ஒரே நாளில் 504  அதிகரித்துள்ளதால் வாடிக்கையாளர்கள் கவலை அடைந்துள்ளனர். சென்னையில் இன்று 22 கேரட் 1 கிராம் ஆபரணத் தங்கம் ஒரு பவுனுக்கு 504 உயர்ந்துள்ளது.  22

Read more

தங்கம் கிடுகிடு சரிவு “பவுனுக்கு ரூ 304 குறைந்தது” பொதுமக்கள் மகிழ்ச்சி …!!

தங்கம் விலை பவுனுக்கு ரூ 304 குறைந்ததால் பொதுமக்கள் மகிழ்ச்சியடைந்துள்ளனர். தங்கமானது  பொருளாதாரத்தில் முக்கிய பங்கை வகுக்கின்றது. குறிப்பாக பெண்கள் , ஆண்கள் என தங்கத்தின் மீதுள்ள மோகம்

Read more

“தங்கம் விலை அதிரடி உயர்வு” பவுனுக்கு 120 அதிகரிப்பு…. வாடிக்கையாளர்கள் கவலை..!!

தற்போதைய  தங்கம் விலை பவுனுக்கு ரூ 120 அதிகரித்துள்ளதால் வாடிக்கையாளர்கள் கவலையடைந்துள்ளார் . தங்கமானது  பொருளாதாரத்தில் முக்கிய பங்கை வகுக்கின்றது. குறிப்பாக பெண்கள் , ஆண்கள் என தங்கத்தின்

Read more

“தங்கம் விலை உயர்வு” பவுனுக்கு 08 அதிகரிப்பு…. வாடிக்கையாளர்கள் கவலை..!!

இன்றைய தங்கம் விலை பவுனுக்கு ரூ08 அதிகரித்துள்ளதால் வாடிக்கையாளர்கள் கவலையடைந்துள்ளார்  . தங்கமானது  பொருளாதாரத்தில் முக்கிய பங்கை வகுக்கின்றது. குறிப்பாக பெண்கள் , ஆண்கள் என தங்கத்தின் மீதுள்ள

Read more

“தங்கம் விலை கிடு கிடு சரிவு” பவுனுக்கு 120 குறைவு… வாடிக்கையாளர்கள் மகிழ்ச்சி..!!

இன்றைய தங்கம் விலை பவுனுக்கு ரூ 120 குறைந்துள்ளதால் வாடிக்கையாளர்கள் மகிழ்ச்சியடைந்துள்ளார்  . தங்கமானது  பொருளாதாரத்தில் முக்கிய பங்கை வகுக்கின்றது. குறிப்பாக பெண்கள் , ஆண்கள் என தங்கத்தின்

Read more