தங்கம் விலை கிடுகிடு உயர்வு…. காலையே மக்களுக்கு ஷாக் கொடுத்தது …!!

தங்கம் விலை பவுனுக்கு ரூ 120 உயர்ந்து விற்பனையாவதால் பொதுமக்கள் கவலை அடைந்துள்ளனர். கடந்த சில வாரம் ஏற்றம் , இறக்கம்…

BREAKING : புதிய உச்சத்தில் தங்கம்… சவரன் ரூ 31,720-க்கு விற்பனை..!!

தங்கம் விலை பவுனுக்கு ரூ 312 உயர்ந்து விற்பனையாவதால் பொதுமக்கள் கவலை அடைந்துள்ளனர். கடந்த சில வாரம் ஏற்றம் , இறக்கம்…

BREAKING : புதிய உச்சத்தில் தங்கம் – சவரனுக்கு ரூ 31,624-க்கு விற்பனை.!

தங்கம் விலை பவுனுக்கு ரூ 216 உயர்ந்து விற்பனையாவதால் பொதுமக்கள் கவலை அடைந்துள்ளனர். கடந்த சில வாரம் ஏற்றம் , இறக்கம்…

தங்கம் விலை அதிரடி உயர்வு… வடிக்கையாளர்கள் கவலை!!

தங்கம் விலை பவுனுக்கு ரூ 192 உயர்ந்து விற்பனையாவதால் பொதுமக்கள் கவலை அடைந்துள்ளனர். கடந்த சில வாரம் ஏற்றம் , இறக்கம்…

தங்கம் விலை சவரனுக்கு ரூ 88 உயர்வு..!!

தங்கம் விலை பவுனுக்கு ரூ 88 உயர்ந்து விற்பனையாவதால் பொதுமக்கள் கவலை அடைந்துள்ளனர். கடந்த சில வாரம் ஏற்றம் , இறக்கம்…

தங்கம் விலை சரிவு – பொதுமக்கள் மகிழ்ச்சி ….!!

தங்கம் விலை பவுனுக்கு ரூ 104 குறைந்து விற்பனையாவதால் பொதுமக்கள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர். கடந்த சில வாரம் ஏற்றம் , இறக்கம்…

தூக்கிவாரிப்போட்ட தங்கம்….. ”கிடுகிடு உயர்வு”… பொதுமக்கள் அதிர்ச்சி …!!

தங்கம் விலை பவுனுக்கு ரூ 208 அதிகரித்து விற்பனையாவதால் பொதுமக்கள் வேதனை அடைந்துள்ளனர். கடந்த சில வாரம் ஏற்றம் , இறக்கம்…

BREAKING : ”தங்கம் சவரனுக்கு ரூ 80 குறைவு” பொதுமக்கள் மகிழ்ச்சி …!!

தங்கம் விலை பவுனுக்கு ரூ 80க்கு குறைந்து விற்பனையாவதால் பொதுமக்கள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர். கடந்த சில வாரம் ஏற்றம் , இறக்கம்…

BREAKING : ”தங்கம் பவுன் 31,000 தாண்டியது” பொதுமக்கள் அதிர்ச்சி …!!

தங்கம் விலை பவுனுக்கு ரூ 31ஆயிரத்தை தாண்டியதால் பொதுமக்கள் கவலை  அடைந்துள்ளனர். கடந்த சில வாரம் ஏற்றம் , இறக்கம் என…

தங்கம் விலை சவரனுக்கு ரூ 32 உயர்வு..!!

தங்கம் விலை சற்று உயர்ந்துள்ளதால் பொதுமக்கள் கவலை  அடைந்துள்ளனர்.  அதிரடியாக உயர்ந்து வந்த தங்கத்தின் விலை 31 ஆயிரத்தை தாண்டியது .…