ரஷ்யாவுக்கு உளவு பார்த்த பெலூகா திமிங்கலம்..!!

ரஷ்ய நாட்டிற்கு  உளவு பார்த்து வந்த  பெலூகா (beluga) வகை திமிங்கலத்தை மீனவர்கள் கண்டுபிடித்துள்ளனர். நார்வே நாட்டில் உள்ள  ஆழ்கடல் பகுதியில் சில மீனவர்கள்…