மக்களவை தேர்தல் புறக்கணிப்பு….. மாணவர் சேர்க்கை கிடையாது…. தனியார் பள்ளிகள் அறிவிப்பு…. என்ன காரணம்…??

ஆர்டிஇ எனப்படும் இலவச மற்றும் கட்டாயக் கல்விச் சட்டத்தின் கீழ் தனியார் பள்ளிகளில் சேர்க்கப்பட்ட குழந்தைகளுக்கான கட்டணமான சுமார் 360 கோடி ரூபாயைத் தனியார் பள்ளிகளுக்குத் தராமல் தமிழக அரசு நிலுவையில் வைத்துள்ளதால் அதைக் கண்டித்து மக்களவைத் தேர்தலை தனியார் பள்ளி…

Read more

Other Story