தமிழ் தான் தெரியும்….. பிறமொழி தெரியாது…… கல்வியில் புரட்சி செய்த முதல்வர்…!!

தமிழகத்தின் முன்னாள் முதலமைச்சர்களுள் ஒருவரான காமராஜர் குறித்து தமிழகத்தில் அறியாதவர்களே இல்லை. மக்களுக்கு சிறப்பாக சேவையாற்றிய தன்னலமில்லாத ஒரே முதலமைச்சர் என்றால்…