கடலின் அடியில் வெடித்து சிதறிய எரிமலை…. டோங்கா போன்ற நிலை ஐரோப்பாவிற்கு ஏற்படும்…? நிபுணர்கள் எச்சரிக்கை…!!

எரிமலை வெடிப்பால் டோங்கா தீவு நாட்டிற்கு உண்டான நிலை ஐரோப்பாவிற்கும் ஏற்பட வாய்ப்பிருப்பதாக அதிர்ச்சி தகவல் வெளியாகியிருக்கிறது. டோங்கா தீவிற்கு அருகில்…