தக்காளியில் இவ்வளவு நன்மைகளா தெரிஞ்சா விடவே மாட்டிங்க

நாம் அன்றாடம் சமைக்கும் உணவில் தவறாமல் சேர்க்கும் ஒரு பொருள் தான் தக்காளி தக்காளியானது உணவிற்கு சுவையை தருவதோடு மட்டுமின்றி உடலுக்கு…