ஆஸ்துமாவை கட்டுப்படுத்தும் அதிசய பொருள்…. இதில் இத்தனை .நன்மையை…?

கிராம்பில் இருக்கும் மருத்துவ குணங்கள்   கிராம்பு பொடியை வறுத்து தேனில் கலந்து சாப்பிட்டு வந்தால் வாந்தி உடனடியாக நிற்கும்.  …