“அத்திவரதர் வைபவம்” 3,167 துப்புரவு பணியாளர்கள்… சால்வை அணிவித்து பாராட்டிய மாவட்டஆட்சியர்..!!

அத்திவரதர் வைபவத்தில் பணியாற்றிய துப்புரவு பணியாளர்களுக்கு மாவட்ட ஆட்சியர் சால்வை அணிவித்து பாராட்டினார். காஞ்சிபுரத்தில் 48 நாட்கள் நடைபெற்ற அத்திவாரதர் வைபவ…