இனி மராட்டியத்தில் அரசு ஊழியர்களுக்கு வாரத்தில் 5 நாள் மட்டுமே வேலை

மராட்டிய அரசு ஊழியர்களுக்கு வாரத்தில் 5 நாட்கள் மட்டுமே வேலை நாட்கள் என்ற புதிய  அறிவிப்பை மாநில அரசுஅறிவித்துள்ளது. ராஜஸ்தான், பீகார்,…