3வயது குழந்தையை கொன்ற தாயின் 2வது கணவன் ..!!

இரு குழந்தைகளைகளுக்கு தாயானவளை திருமணம் செய்ததோடு அதில்  ஒரு குழந்தையை அடித்தே கொன்ற நபர் கைது .     சென்னை…