விஜய் கிறிஸ்துவ மதத்தை பரப்புகிறார் – அர்ஜுன் சம்பத்

விஜய் தனது ரசிகர்களின் மூலம் கிறிஸ்துவ மதத்தை பரப்புகிறார் என அர்ஜுன் சம்பத் தெரிவித்துள்ளார் தஞ்சை பெரிய கோவிலிற்க்கு பிரார்த்தனை செய்ய…