மாணவி தற்கொலையில் தொடர்புடையவர்கள் நீதிமுன் நிறுத்த தடயவியல் இயக்குநர் உதவி – அப்துல் லத்தீப்

மாணவி தற்கொலை வழக்கில் தொடர்புடைய குற்றவாளிகளை நீதிக்கு முன் நிற்க வைப்போம் என தடயவியல் துறை இயக்குநர் உறுதியளித்துள்ளதாக பாத்திமா லத்தீப்பின்…