“வறுமையில் வாடும் குழந்தைகளுக்கு உதவும் உள்ளம்!”.. நெகிழ்ச்சியான பின்னணி..!!

லண்டனில் வறுமையில் வாடும் குழந்தைகளுக்கு உதவி செய்து வரும் நபர், அவர்களுக்காக 400-க்கும் அதிகமான கிறிஸ்துமஸ் பரிசுகளை சேகரித்திருக்கிறார். லண்டனில் வசிக்கும்…