மடிப்பாக்கம் ஐயப்பன் கோவிலில் கோடி அய்யப்ப பூர்த்தி ஹோமம் …!!

சென்னை மடிப்பாக்கத்தில் உள்ள ஐயப்பன் ஆலயத்தில் ஸ்ரீ லலிதா சகஸ்ரநாம கோடி ஜப பூர்த்தி ஹோமம் நடைபெற்றது. சென்னை மடிப்பாக்கத்தில் 40…