ஹோடான் விமான தளத்தில்… வீரர்களை திருட்டுத்தனமாக நிறுத்திய சீனா… வெளியான செயற்கைக்கோள் புகைப்படம்…!!

ஹோடான் விமான தளத்தில் சீனா யாருக்கும் தெரியாமல் ராணுவ வீரர்களை நிறுத்தியிருப்பது செயற்கைக்கோள் புகைப்படம் மூலமாக வெளிச்சத்துக்கு வந்துள்ளது. இந்திய- சீன…