‘ஹிந்தி கொத்தில்லா ஓகோ’… அடுத்து கர்நாடகா வா..!!

தமிழகத்தில் ஹிந்தி தெரியாது போடா ட்ரெண்டிங் ஆனது போல் கர்நாடகாவில் ஹிந்தி கொத்தில்லா ஓகோ என்று வாசகம் ட்ரெண்டாகி உள்ளது. ஹிந்தி…