‘இந்திய எல்லையை பாதுகாப்பதில் உறுதியாக உள்ளோம்’ ராஜ்நாத் சிங் சீன பாதுகாப்பு துறை மந்திரியுடன் ஆலோசனை ..!!

இந்தியப் படையினர் எல்லையை பாதுகாப்பதில் உறுதியாக இருப்பதாக ராஜ்நாத் சிங் சீன பாதுகாப்பு துறை மந்திரியிடம் தெரிவித்தார். 3 நாட்கள் பயணமாக…