இனி வங்கிக்கு வர வேண்டாம்…. வீட்டில் இருந்தே எல்லாம் செய்யலாம்…. SBI சூப்பரான அறிவிப்பு …!!

ஸ்டேட் பாங்க் ஆப் இந்தியா வங்கியில் வீட்டில் இருந்துகொண்டே ஆதார் அட்டை மூலம் சேமிப்பு கணக்கு தொடங்க முடியும் என்று வங்கி…