வௌவால்களுக்கு வந்த கொரோனா வைரஸ் மனிதர்களை தாக்கும் என்பதற்கு ஆதாரம் இல்லை: ஐசிஎம்ஆர்!

வௌவால் இனங்களில் வந்த Bat-CoV கொரோனா வைரஸ் மனிதர்களுக்கு நோயை ஏற்படுத்துவதற்கான எந்த ஆதாரமும் மற்றும் ஆராய்ச்சியும் இல்லை என தகவல்…