நிலுவைத் தொகை செலுத்த 10 ஆண்டுகள் அவகாசம்…!

தொலைத்தொடர்பு நிறுவனங்கள் மத்திய அரசுக்கு செலுத்த வேண்டிய ஒரு லட்சத்து அறுபதாயிரம் கோடி ரூபாய் நிலுவைத் தொகையை செலுத்துவதற்கு 10 ஆண்டுகள்…