வேளாண் விளை பொருட்களை விற்கும்போது விவசாயிகளிடம் கட்டணம் வசூலிக்க கூடாது – தமிழக அரசு!

வேளாண் விளை பொருட்களை விற்கும்போது விற்பனை கட்டணம் வசூலிக்க கூடாது என தமிழக அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது. தமிழ்நாடு வேளாண் விலை பொருட்கள்…