வேலையாட்கள் இல்லாததால்… இயந்திரங்களின் மூலம் வேளாண் பணிகள்…!!

நெல் பயிரிடலில் போதிய வேலை ஆட்கள் இல்லாத காரணத்தால் இயந்திரங்கள் உதவியுடன் பணிகள் நடைபெறுவதாக வேளாண்மைத்துறை அதிகாரிகள் தெரிவிக்கின்றனர். கடந்த 10…