கொரோனா காய்ச்சல் – சாதா காய்ச்சல், என்ன வித்தியாசம்…?

ஜுரத்திற்கும் கொரோனாவிற்கும் உள்ள வேறுபாடு பற்றிய தொகுப்பு உலகமெங்கும் கொரோனா எனும் கொடிய நோய் பரவி மக்கள் மனதில் அச்சத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.…