மழை வர தொடங்கிட்டு… காய்ச்சல், சளி வராம இருக்கணுமே…. இந்த சூப் போதும்…!!

மழைக் காலங்களில் ஏற்படும் இருமல் காய்ச்சல் சளி போன்ற பிரச்சனைகளுக்கு துளசி மற்றும் வெற்றிலை சேர்ந்த சூப்… தேவையான பொருட்கள்: துளசி…