பிரான்சில் 300 கிலோ எடையுள்ள நபர்… ஜன்னலை உடைத்து வெளியேற்ற முடிவு…!!!

பிரான்சில் 300 கிலோ எடையுள்ள நபரை வீட்டில் இருந்து வெளியேற்றுவதற்கான முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன. பிரான்சின் Perpignan நகரில் Alain என்ற…