நான் நடிகன் மட்டுமல்ல…. இந்தத் துறையில் முதுகலைப் பட்டம் பெற்றவன்….!!

சமூகப்பணி படிப்பில் முதுகலை பட்டம் பெற்ற நான் தற்போது ஒரு விளம்பர படம் ஒன்றை எடுத்து நடித்துள்ளேன் என நடிகர் ரவி…