ஸ்மார்ட்போன் விலையில் மாற்றம்… மோட்டரோலா நிறுவனம் அறிவிப்பு…!!

மோட்டோரோலா நிறுவனத்தின் மோட்டோ ஜி8 பவர் லைட் என்ற ஸ்மார்ட்போனின் இந்திய விலை அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது.   பல்வேறு ஸ்மார்ட் போன் நிறுவனங்கள்…