கீழடியில் விலங்கின் எலும்புகள் கண்டெடுப்பு ; தமிழர் வரலாற்றில் முக்கிய பங்கு – அமைச்சர் பாண்டியராஜன்!

கீழடியில் விலங்கின் எலும்புகள் கண்டெடுக்கப்பட்டுள்ளது தமிழர் வரலாற்றில் முக்கிய பங்கு என அமைச்சர் பாண்டியராஜன் கூறியுள்ளார். தொல்லியல் துறை 2015ம் ஆண்டு…